Opis projektu

Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S8 - Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia", od km 1+099,00 do km 11+477,07, o długości około 10,4 km.

Projektowane przedsięwzięcie polega na budowie odcinka nowej drogi klasy S (ekspresowej), która będzie przebiegać przez gminy: Ożarów Mazowiecki, Babice Stare, m.st. Warszawę i ma zapewnić połączenie projektowanej autostrady A2 (wprowadzonej do Warszawy z kierunku zachodniego) w rejonie planowanego węzła „Konotopa” z istniejącą Trasą Armii Krajowej na węźle „Prymasa Tysiąclecia” w Warszawie. Droga ta będzie przebiegać przez Konotopę, Jawczyce, Mory, Chrzanów, Blizne Łaszczyńskiego, Górce i kompleks ogródków działkowych w rejonie ul. Dywizjonu 303, dalej korytarzem pomiędzy terenami wojskowymi i kompleksem Lasu Kolskiego włączy się w Trasę Armii Krajowej na węźle „Prymasa Tysiąclecia” z granicą robót dochodzącą w rejon ul. Powązkowskiej.


Rozpoczęta inwestycja jest początkiem realizacji sieci dróg ekspresowych w Warszawie, których zadaniem będzie połączenie wylotów dróg krajowych, rozprowadzenie ruchu napływającego do Warszawy z tych dróg oraz z planowanej autostrady A2 do wybranych regionów miasta omijając jego centrum, jak również zapewnienie szybkich i bezpiecznych powiązań pomiędzy poszczególnymi dzielnicami oraz rozwijającymi się coraz bardziej gminami obrzeżnymi.
Budowa drogi ekspresowej S8 –Trasa Armii Krajowej od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia” obejmuje budowę odcinka 6 pasmowej drogi ekspresowej - 2 jezdnie po 3 pasy ruchu, przebudowę istniejących ulic zaadaptowanych do nowego układu drogi, budowę dróg dojazdowych o długości około 9,4 km oraz węzła „Mory” (typu „półkoniczyna”), węzła zespolonego „Warszawska – Lazurowa” i bezkolizyjnego węzła „Prymasa Tysiąclecia”. Prace obejmą także budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, tuneli, przejazdów pod drogami, kładek rowerowo – pieszych, ścian oporowych, ścian szczelinowych) odwodnienia i oświetlenia drogi, przebudowę bocznicy kolejowej do Huty „Lucchini” a także przebudowę kolidujących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych i elektroenergetycznych.


Projekt ten obejmuje dwa kontrakty:
 • Budowa drogi ekspresowej S8 – Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia
  • Przetarg ogłoszono 10.07.2007 r.
  • Kontrakt podpisano 22.01.2008 r.
  • Wartość Kontraktu wynosi 2 149 235 184,89 PLN brutto
  • Czas realizacji robót: 27 miesięcy (do czasu realizacji nie wlicza się okresów miedzy 15 grudnia a 15 marca)
  • Rozpoczęcie robót 19.02.2008 r.
 • Zarządzanie i nadzór nad budową drogi ekspresowej S8 – Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia
  • Przetarg ogłoszono 15.06.2007 r.
  • Kontrakt podpisano 10.01.2008 r.
  • Wartość Kontraktu wynosi 20 866 267,19 PLN brutto
  • Czas realizacji usług: 55 miesięcy (wraz z okresem gwarancyjnym)
  • Rozpoczęcie usługi 01.02.2008 r.


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autodtrad | Fundusz Spójności | Portal Unii Europejskiej
Ostatnia aktualizacja 18-02-2014 © E&L Architects Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny, realizacja i utrzymanie Art4net s.c.